Abilităţi de viaţă independenta

Bogdan Constanciuc

January 20, 2013

În general, prin abilităţi se înţelege comportamentul controlat care duce la atingerea unor ţeluri, îndeplinirea unor obligaţii sau abordarea unei situaţii.

Abilităţile de viaţă sunt un set de abilităţi necesare oricărei persoane pentru aduce o viaţă echilibrată, pentru a dezvolta şi menţine relaţii normale cu ceilalţi,pentru a-şi realiza scopurile propuse şi pentru a face faţă diferitelor dificultăţi.

Termenul este folosit în diverse sensuri dar în general când vorbim de abilităţile de viaţă avem în vedere un set de deprinderi, aptitudini, competenţe, trăsături şi calităţi, atitudini şi comportamente care să mijlocească atingerea acelui nivel de calitate a vieţii pe care îl avem în vedere.

Abilităţile de viaţă pot viza acţiuni personale, îndreptate către sine sau către alte persoane, la fel şi acţiuni de schimbare a mediului înconjurător pentru a-l face favorabil sănătăţii.

Oricine poate învinge obstacolele vieţii odată ce şi-a dezvoltat abilităţile de viaţă indiferent de vârstă, de contextul istoric şi familial încare se află, indiferent de capacităţile înnăscute de care dispune, de statutul său social sau de resursele materiale pe care le are.

 Daca ne este sa identificam trei mari categorii de abilităţi de viaţă utile în funcţie de nivelul de interacţiune socială vom avea:

–          Abilităţi de viaţă intrapersonale – la nivel personal, de relaţionare a unei persoane cu sine. În această categorie pot fi incluse abilităţi care se referă la modul de abordare şi gestionare a propriilor emoţii, cunoaşterea de sine şi autoevaluare pozitivă, motivaţia şi procesele de gândire.

–           Abilităţi de viaţă interpersonale

– la nivelul de interacţiunii între persoane,de relaţionare cu ceilalţi. In această categorie pot fi incluse acele abilităţi referiotare la: lucru în echipă, coperare, exprimarea deschisă a emoţiilor, ascultare activă, gestionarea şi soluţionarea conflictelor.

            – Abilităţi de viaţă în comunitate

– la nivelul interacţiunii în comunitate şi societate. În această categorie pot fi incluse acele abilităţi care permit unei persoane să se implice activ în comunitate şi să-şi manifeste calitatea de cetăţean:voluntariat, cunoaşterea structurilor autorităţilor locale.

1. Abilităţi legate de gândire , judecată decizie clară. În această categorie pot fi incluse abilităţi care se referă la luare de decizii, a învăţa să înveţi, rezolvarede probleme, gîndire critică, planificare şi otganizare, utilizare judicioasă aresurselor

2. Abilităţi emoţionale şi sociale legate de comunicare, cooperare, acceptarea diferenţelor , soluţionarea conflictelor, grija faţă de ceilalţi , empatie, dăruire

3. Abilităţi practice, pregătire pentru muncă. În această categorie pot fi incluse abilităţi care se referă la voluntariat, leadership, cetăţenie activă, lucru înechipă, automotivare

4. Abilităţi necesare pentru un stil de viaţă sănătos şi o viaţă mai bună. Aici pot fi incluse abilităţi referitoare la încrederea în sine, auto-responsabilizare, caracter, abordarea sentimentelor, autodisciplină, alegeri de viaţă sanatoase, managemenul stresului, prevenirea bolilor, siguranţa personală