Nevoile părinţilor ce ingrijesc persoane cu dizabilităţi

Bogdan Constanciuc

January 20, 2013

Fiecare copil/tânăr aflat în evidenţa sistemului de protecţie, are nevoie să beneficiaze de un program de intervenţie specifică pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independenţă în funcţie de nevoile sale individuale şi de contextul socio-familial în care trăieşte şi se dezvoltă. Programul sa asigure individualizarea procesului de educaţie, socializare la care are dreptul fiecare copil, coerenţa şi continuitatea intervenţiei, respectarea drepturilor copilului, în special cele legate de exprimarea liberă a opiniei, antrenarea şi responsabilizarea copilului/tânărului faţă de propriul proces de educare şi integrare socială, mobilizarea resurselor familiale.

Iar pentru acest lucru familia are nevoie de raspunsuri, de incredere in acest program, de a invata cum să se implice, deoarece ei sunt acele persoane care pot ajuta profesionistul să integreze  programul mai usor in viata tanarului.